Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Perfect Imperfections Ceramics aansprakelijkheid uit voor onjuistheid of onvolledigheid van de informatie en voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek aan deze website.

Perfect Imperfections Ceramics mag de webpagina naar eigen inzichten op ieder door Perfect Imperfections Ceramics gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande waarschuwing. Perfect Imperfections Ceramics is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Perfect Imperfections Ceramics wijst iedere aansprakelijkheid af voor websites waarnaar op deze website verwezen wordt. Indien een eigenaar van een website bezwaar maakt tegen een in deze website opgenomen link naar zijn website zal Perfect Imperfections Ceramics de bewuste link verwijderen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en-of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Doorklikken op deze pagina houdt aanvaarding van deze disclaimer in.